HetaArbeten ® & Brandfarliga Arbeten ger dig samma rättigheter

Utbildningen Brandfarliga Arbeten uppfyller försäkringsbolagens krav, precis som Heta
Arbeten®. Dessutom är utbildningen anpassad till olika branscher. De som går
utbildningen får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt
tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Kurs Heta Arbeten

PRIS 1790 kr – PRISGARANTI 10%
BOKAVÅRA UTBILDNINGARMER INFO

Bli instruktör för Vuxen-HLR och utbilda dina kollegor i företaget
eller kanske till och med starta eget & utbilda andra! Kurslängd 7 timmar lång.

Utbildning i HLR med hjärtstartare följer svenska HLR-rådets riktlinjer och
genomförs av instruktörer som är certifierade av HLR-rådet. Samtliga av våra
instruktörer har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Instruktörsutbildning Vuxen-HLR

PRIS 4790 kr
BOKAVÅRA UTBILDNINGAR

Heta Arbeten ® & Brandfarliga Arbeten ger dig samma rättigheter

Utbildningen Brandfarliga Arbeten uppfyller försäkringsbolagens krav, precis som
Heta Arbeten®. Dessutom är utbildningen anpassad till olika branscher. De som går
utbildningen får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt
tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Utbildning Brandfarliga- Heta Arbeten

PRIS 1790 kr – Prisgaranti 10%
BOKAVÅRA UTBILDNINGARMER INFO

Bli instruktör för Vuxen-HLR och utbilda dina kollegor i företaget
eller kanske till och med starta eget & utbilda andra!

Utbildning i HLR med hjärtstartare följer svenska HLR-rådets riktlinjer och
genomförs av instruktörer som är certifierade av HLR-rådet.

Instruktörsutbildning Vuxen-HLR

PRIS 4790 kr
BOKAVÅRA UTBILDNINGARMER INFO

Filtrera listan nedan genom att välja specifik utbildning

 Ring oss och boka direkt – 0707-900 740

Filtrera listan nedan genom att välja specifik utbildning

Ring oss och boka direkt – 0707-900 740

Brandfarliga- Heta arbeten
DISTANS

Brandfarliga- Heta arbeten
PÅ PLATS

Instruktörsutbildning Vuxen-HLR

Vuxen-HLR

På en arbetsplats ska det finnas beredskap och rutiner för den aktuella verksamhetens art och risker, enligt Arbetsmiljöverkets regler. Det är den verksamhetsansvariges uppgift att se till att det finns relevant utbildning.

Utbildningen i HLR med hjärtstartare följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av instruktörer som är certifierade av HLR-rådet. Samtliga våra instruktörer har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård.

Vi genomför utbildningen på ert företag alternativt i våra lokaler i Sundbyberg, tio minuter från Stockholm central. Kursen HLR med hjärtstartare ges också vid några tillfällen som öppen kurs, med möjlighet att anmäla enstaka personer eller att anmäla sig som privatperson.

Omfattning:
– Varje kurstillfälle omfattar ca 3 timmar.
– Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll:
Hjärt-lungräddning
– De första kritiska minuterna
– Kedjan som räddar liv
– Kontrollera livstecken
– Skapa öppen luftväg
– Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– Larma på rätt sätt
– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Hjärtstartare
– Information
– Demonstration
– Apparatgenomgång
– Säkerhetsaspekter
– Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
– Övning

Luftvägsstopp
– Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

PRIS:
Från 499 kr /per person

Boka utbildning/Intresseanmälan

Vill du boka utbildning kan du se våra kurstillfällen längre upp på sidan. Du är välkommen att göra en intresseanmälan via e-post (info@sakraliv.se) eller ring oss på 0707-900 740. Du kan även fylla i formuläret nedan.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Säkra Lyft

E-learning / Självstudier
Utför utbildningen när det passar dig

Ställningsbyggnad

E-learning / Självstudier
Utför utbildningen när det passar dig

Mobila Arbetsplatsformar

E-learning / Självstudier
Utför utbildningen när det passar dig

Personligt Fallskydd

E-learning / Självstudier
Utför utbildningen när det passar dig

Anläggningsskötare Brandlarm
DISTANS

Föreståndare Brandfarlig vara
DISTANS

SBA Brandskyddsansvarig
DISTANS

Information om Asbest

E-learning / Självstudier
Utför utbildningen när det passar dig

Härdplastutbildning

E-learning / Självstudier
Utför utbildningen när det passar dig

Kvartsdamm Arbetsgivare

E-learning / Självstudier
Utför utbildningen när det passar dig

Kvartsdamm Arbetstagare

E-learning / Självstudier
Utför utbildningen när det passar dig

Kvartsdamm Skolelev

E-learning / Självstudier
Utför utbildningen när det passar dig

Brandkurs

Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft 2004 och i den ligger ett stort ansvar för brandskyddet på det enskilda företaget och dess anställda.
Med andra ord krävs en en skälig brandskydd i verksamheten för att uppfylla kraven i lagen om skydd mot olyckor.
Detta innebär att allt som erfodras för att förhindra att en brand uppstår åligger företaget.

Visste ni att den totala kostnaden som anmäls till försäkringsbolagen årligen är på ca 4,5 miljarder kronor. Ca 100 personer omkommer i brand varje år och ca 30 000 brandskador anmäls.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom brand. Denna utbildning brukar vara mycket uppskattad av personalen då vi pratar brandsäkerhet, hur förebygger man bränder både i hemmet och arbetsplatsen. Deltagarna får även öva i att släcka en mindre brand med släckare & brandfilt. 

Innehåll brandutbildning

 •  Brandrisk & Förebyggande
 •  Vilka lagar och regler som påverkar vårt brandskydd
 •  SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)
 •  Brandförlopp- Risk med rök & utrymning
 •  Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
 •  Brandcell & utrymningsvägar

Praktik på brandkurs personal

 • Du får släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt
 • Brand i kläder

Omfattning:
– Kurser innehåller både teori och praktik.

Boka utbildning/Intresseanmälan

Vill du boka utbildning kan du se våra kurstillfällen längre upp på sidan. Du är välkommen att göra en intresseanmälan via e-post (info@sakraliv.se) eller ring oss på 0707-900 740. Du kan även fylla i formuläret nedan.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Brandfarliga- Heta arbeten med tolk
DISTANS

Boka utbildning/Intresseanmälan

Vill du boka utbildning kan du se våra kurstillfällen längre upp på sidan. Du är välkommen att göra en intresseanmälan via e-post (info@sakraliv.se) eller ring oss på 0707-900 740. Du kan även fylla i formuläret nedan.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Brandfarliga- Heta arbeten med tolk
PÅ PLATS

Boka utbildning/Intresseanmälan

Vill du boka utbildning kan du se våra kurstillfällen längre upp på sidan. Du är välkommen att göra en intresseanmälan via e-post (info@sakraliv.se) eller ring oss på 0707-900 740. Du kan även fylla i formuläret nedan.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Boka utbildning/Intresseanmälan

Vill du boka utbildning kan du se våra kurstillfällen längre upp på sidan. Du är välkommen att göra en intresseanmälan via e-post (info@sakraliv.se) eller ring oss på 0707-900 740. Du kan även fylla i formuläret nedan.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Varför välja Säkra Liv Norden AB?

Brandfarliga- Heta Arbeten är framtagen av SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag) och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) i samråd med Sveriges främsta experter på området. Skillnad: HetaArbeten ® är framtagen av Brandskyddsföreningen. Båda certifikaten ger dig samma behörighet!

Effektivt

Vi på Säkra Liv säkerställer en enkel och smidig bokning. Dela också gärna med er av tankar och åsikter om hur vi kan förbättra upplevelsen för dig som kund.

Prisgaranti

Säkra Liv är billigast på marknaden. Med hjälp av vår prisgaranti kan ni vara säkra på att ni får det billigaste alternativet utan att det påverkar kvalitén. (Gäller enbart kursen Brandfarliga- Heta arbeten)

ID06

Alla utbildningar går att koppla till ert ID06 för 300 kr för en effektivare vardag (ingår i Brandfarliga Arbeten).

Distansutbildning

Vi erbjuder en distansutbildning för att det ska vara så bekvämt som möjligt oavsett vart i landet du befinner dig! Våra tjänster erbjuds på samtliga digitala enheter.

Digitalt certifikat

Ni får ert digitala certifikat för Brandfarliga- Heta Arbeten skickat till er per e-post direkt efter godkänd kurs. Kan ta upp till 24 timmar.

Uppfyller alla krav

Våra utbildningar på Säkra Liv Norden uppfyller branschens krav. Certifiering ingår.

Information om utbildningen

 • Digitalt Certifikat

  I slutet av kursen gör ni ett prov via er mobiltelefon och får då direkt ett certifikat vid godkänt resultat.

 • Distansutbildning

  Vi erbjuder en distansutbildning där kursinnehållet är detsamma som när vi är på plats och ni kan vara lika delaktiga och även ställa frågor. Enda skillnaden är att Praktisk släckning uteblir.

 • ID06

  I utbildningen Brandfarlig Arbeten ® ingår registrering av ID06 i kompetensdatabasen (värde 300 kr). I våra andra utbildningar tillkommer en kostnad för registreringen.

 • Uppfyller alla krav

  Certifikaten för både Heta Arbeten ® och Brandfarliga Arbeten® uppfyller försäkringsbolagens krav och regler.

 • Certifierad för Brandfarliga Arbeten

  Att vara certifierad är ett krav för att få utföra Heta/Brandfarliga arbeten.

 • Giltighetstid 5 år

  Certifikatet ger behörighet att ansvara för, bevaka samt utföra heta arbeten och Brandfarliga Arbeten. Giltighetstiden är 5 år.
  Precis som certifikatet från Heta Arbeten ®

Frågor och svar

Tryck på en fråga för att få fram svaret

Det finns ingen markant skillnad för dig som utbildas. Båda dessa utbildningar uppfyller försäkringsbolagens krav. Brandfarliga Arbeten är en mer modern och branschanpassad modell som tagits fram för att deltagaren dels ska få djupare grundkunskaper och ökad kompetens för just dennes arbetsplats.

Ja, Brandfarliga Arbeten uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren precis som utbildningen Heta Arbeten ®. Den som utbildats och blivit godkänd samt innehar ett giltigt certifikat är behörig att utföra tillfälliga brandfarliga arbeten.

Det är en utbildning för alla arbetsmoment som på tillfälliga arbetsplatser medför uppvärmning och gnistbildning och kan riskera att orsaka brand. Till exempel svetsning, lödning etcetera.
Motsvarar utbildningen Heta Arbeten ®

Ja. Jurister och flera experter har granskat försäkringsvillkoren, säkerhetsreglerna och utbildningsplanen för att säkerställa att vi följer den. SVEBRA har haft möte med representanter från försäkringsbolag som sitter i utbildningskommittén för Heta Arbeten ® och stämt av följande:

Om en brand uppstår vid ett tillfälligt brandfarligt arbete så kommer försäkringsbolagen kontrollera om den som utfört arbetet har följt försäkringsvillkoren, tex om man har ett tillstånd, att man städat undan etc. Man granskar också säkerhetsregel nummer 1, behörighet:

”Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för brandfarliga arbeten”

För att ersättning inte ska betalas ut kopplat till texten ovan i säkerhetsregel 1 så måste försäkringsbolagen påvisa att branden inträffat på grund av att utföraren genomgått utbildningen Brandfarliga arbeten och att man där inte följt utbildningsplanen. Denna granskning gör försäkringsbolagen även på Brandskyddsföreningens Heta Arbeten ®.
SVEBRA garanterar att vi följer utbildningsplanen. Utbildningen är framtagen av experter i Brandfarliga Arbeten både nuvarande instruktörer och huvudinstruktörer

Ja, försäkringsbolagen har uppdaterat sina försäkringsbrev och känner till utbildningen lika mycket som Heta Arbeten ®

Utföraren ska gå en endagsutbildning samt göra ett certifieringstest med godkänt resultat. Certifikatet består av ett plastkort eller att utföraren blir sökbar i databasen som visas upp när ett brandfarligt arbete ska utföras.

Har ni gått utbildningen Heta Arbeten ® tidigare? Utförs precis på samma sätt!

Det ska finnas en organisation bestående av tillståndsansvarig, utförare och eventuell brandvakt. Samtliga ska ha gått utbildningen inom konceptet Brandfarliga Arbeten eller Brandskyddsföreningens utbildning Heta Arbeten ® och inneha ett giltigt certifikat.

Ja, en tillståndsansvarig kan godkänna utföraren och brandvakten om den genomfört utbildningen Heta Arbeten ® och innehar ett giltigt certifikat.

Certifikatet för Brandfarliga Arbeten och Heta Arbeten ® är giltigt i 5 år från godkänd utbildning.

Arbeten med risk för brand

En utbildning i Brandfarliga- Heta Arbeten ger det certifikat som försäkringsbolagen kräver för att få utföra ett tillfälligt arbete som kan medföra uppvärmning och risk för brand. Precis som HetaArbeten ®

Ingen skillnad på certifikatet mellan HetaArbeten ® & Brandfarliga- Heta Arbeten.

När ett arbete med risk för brand ska utföras ska det finnas en tillståndsansvarig som ska se till att ett särskilt tillstånd signeras av den som ska utföra arbetet samt eventuell brandvakt som ska bevaka arbetet. Samtliga ska ha ett giltigt certifikat som ska styrkas innan arbetet påbörjas. Tillståndslistan är en checklista där man går igenom de säkerhetsregler som ska följas. Alla involverade i arbetet går igenom tillståndslistan och gör en riskbedömning av arbetet.

Kontakta oss

Skicka mail till oss

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
© Copyright - Säkra Liv Norden