Grundläggande Brandkurs

Vår kurs i grundläggande brandskydd riktar sig till alla anställda inom olika verksamheter såsom kontor, butiker, industri och vård. Syftet med kursen är att öka medvetenheten kring brandrisker och att förse deltagarna med nödvändiga kunskaper för att kunna agera vid en brandincident.