Mobila Arbetsplattformar

Den här utbildningen vänder sig till dig som ska använda mobila arbetsplattformar, exempelvis bomlift och saxlift. Utbildning är ett krav för att få använda liftar i arbetet och det är viktigt att du känner till alla riskmoment och säkerhetsföreskrifter för olika lifttyper. Vi går också igenom hur man sköter om liftarna så att de blir ett effektivt arbetsredskap som underlättar arbetet.
Utbildningen är förlagd på 4 timmars teori och 4 timmars praktik.

PRIS 2100 kr