Skotta Säkert

Skotta Säkert är en utbildning framtagen av försäkringsbolagen. Med licensen Skotta Säker höjer ni kvaliteten och får ett säkrare utförande för alla parter. Ni skapar också ett arbetssätt så ni undviker framtida diskussioner om vem som orsakat vad.

PRIS 1300 kr