Föreståndare Brandfarlig vara (Distans)

Ring oss och boka direkt – 08-33 55 43

Föreståndare Brandfarlig vara (Distans)

Utbildning för föreståndare av brandfarlig vara – Säker hantering för en trygg arbetsmiljö

Vår kurs för föreståndare av brandfarlig vara är designad för att ge dig de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att säkert och effektivt hantera brandfarliga ämnen. Föreståndaren spelar en central roll i att minimera riskerna för explosion eller brand, och denna kurs ger en omfattande förståelse för kraven och säkerhetsåtgärderna som krävs. Vår kurs riktar sig främst till föreståndare, ställföreträdande föreståndare och annan personal som hanterar brandfarlig vara i mindre till medelstora verksamheter. Det kan inkludera personer från skolor, lager, bensinstationer, butiker, restauranger eller mindre verkstäder.

Varför bör ni välja vår utbildning:
  • Tillståndspliktig mängd: För verksamheter med tillståndspliktig mängd av brandfarlig vara är det VD:s ansvar att utse och utbilda föreståndare. Vi ger dig den nödvändiga kunskapen i enlighet med MSB:s riktlinjer, vilket ger dig verktygen att säkert hantera dessa ämnen.
  • Riskminimering: Felaktig hantering av brandfarlig vara innebär allvarliga risker. Vår kurs fokuserar på att minska dessa risker genom att öka din kunskap om ämnena och hur de bör hanteras.
Utbildningsalternativ:

Vi erbjuder flexibla alternativ för att passa olika behov:

  • Distanskurser: Ta del av kursen online och lär dig i din egen takt. Våra distanskurser erbjuder månatliga öppna datum för anmälan.
  • Företagsanpassad utbildning: Är ni flera personer på er verksamhet som behöver utbildas? Vi skräddarsyr gärna en kurs specifikt för era behov, antingen online eller på plats hos er.

Vad innehåller kursen för föreståndare för brandfarliga varor

Vår kurs är skräddarsydd för föreståndare, ställföreträdande föreståndare och övrig personal som är involverad i hanteringen av brandfarliga varor inom mindre till medelstora verksamheter. Det omfattar olika sektorer såsom skolor, lager, bensinstationer, butiker, restauranger och mindre verkstäder.

Under kursens gång behandlar vi en bred palett av ämnen som är avgörande för säker hantering av brandfarliga varor. Här är en översikt över kursinnehållet:

Vad är brandfarliga varor: Vi ger dig djupgående kunskap om vilka ämnen som klassificeras som brandfarliga och vad detta innebär för hanteringen av dem inom olika arbetsmiljöer.

Lagstiftning och regler kring brandfarliga varor: Vi går igenom de senaste lagarna och föreskrifterna som reglerar hantering och lagring av brandfarliga varor för att säkerställa att du har den mest aktuella och relevanta informationen.

Brand- och explosionsrisker: Förstå risken för bränder och explosioner relaterade till brandfarliga varor, och lär dig hur du proaktivt kan arbeta för att minimera dessa risker.

Vad innebär föreståndare för brandfarliga varor kurs

Föreståndarens roll, ansvar och uppgifter: Du får insikt i föreståndarens viktiga roll och vilka specifika ansvarsområden och uppgifter som förväntas i samband med hantering av brandfarliga varor.

Förvaring och hantering: Vi täcker säkra metoder för förvaring och hantering av brandfarliga varor för att säkerställa både effektivitet och säkerhet.

Förebyggande brandskydd: Få kunskap om förebyggande åtgärder och strategier för att minimera risken för bränder och andra incidenter kopplade till brandfarliga varor.

Risker i verksamheten: Identifiera och hantera specifika risker som kan uppstå i olika typer av verksamheter där brandfarliga varor används eller lagras.

Kursen följer normen ”SBF 2014:1 Norm föreståndare brandfarlig vara” och är anpassad för verksamheter i nivå 1-3. Vårt övergripande mål är att stärka din arbetsmiljö genom att öka din kunskap och medvetenhet om säker hantering av brandfarliga varor. Vi strävar efter att ge dig verktygen för att skapa en trygg och säker arbetsplats.