Härdplast för byggbranschen

Vår skräddarsydda härdplastutbildning är specifikt utformad för professionella inom byggbranschen. Den syftar till att förmedla viktiga kunskaper om hälsorisker och effektiva skyddsåtgärder som är relevanta för arbetet med härdplaster och allergiframkallande kemiska produkter inom byggsektorn.

Genom denna utbildning kommer deltagarna att förvärva insikter om olika typer av kemiska produkter och samtidigt lära sig om strategier för att ersätta eller minimera deras användning. Arbetsmetoder, rutiner och dokumentation, särskilt anpassade för byggmiljöer, utgör viktiga komponenter i kursen.