Arbete på väg steg 1

Arbete på vägar kan vara både utmanande och riskfyllt, och det kräver gedigen kunskap och förståelse för att säkerställa att arbetet utförs på ett tryggt sätt. Hos oss får du den grundläggande kompetensen som krävs enligt Trafikverkets standarder för att arbeta på väg, specifikt på nivåerna 1.1, 1.2 och 1.3.

Vi rustar dig för att möta kraven och förväntningarna när du arbetar intill fordonstrafik och ger dig de verktyg du behöver för att agera på ett säkert sätt. Vår kurs är utformad för att ge dig den nödvändiga kompetensen för att säkerställa din och andras säkerhet när du utför arbete längs vägarna!